2022 m. sausio 9 d., sekmadienis

Shiva Baby (2021)

Labiausiai vykusiu šurmuliu  pasimėgaus žydai, žinoma, jei moka iš savęs pasišaipyti, nes čia: jų papročiai, perdėtas  giminaičių smalsumas, šnekos apie pinigus ir  vaikų ateities perspektyvas verda kunkuliuoja šermenų(?) fone. O aš perkračiau prisiminimus- kiek kartų teko dalyvauti  didesniame susibūrime su genofondu? Du. Prieš penkerius metus močiutės laidotuvėse- daug ką nustebinau savo pasirodymu, kai kam teko net prisistatyti,- tuose kraštuose aš retas paukštis dėl daugelio priežasčių. Bet fantastiški sūriai, nežemiški blynai ir pinigų prikištos kišenės vaikystėje  reikalavo atiduoti paskutinę pagarbą.  Klausimai, aišku, standartiniai- kiek vaikų, kur vyras, gal tik klaususysis netipinis- neką vyresnis pusbrolis. Tada pats jau su dviem mažais banditėliais, ačiū ne, šaunuoli. O  kai buvau vaikas, energingas dėdė pasišovė surinkti visus jo kaime gyvenusius žmones ta pačia pavarde, suėjo 2 skirtingos giminės. Nebuvo nuobodu- iš pat pradžių per tėvą patyrėme gėdą, neatsiveždami absoliučiai JOKIŲ vaišių. Bet tai buvo vieni niekai prieš dėdės žmonos rūpestį.  Ji neramiai akimis sekiojo hormonų užvaldytą  nepilnametę  pusseserę, kuri susirado kažkokį kaimietį Vinį; matyt, stradalinimui buvo pagrindo? Šalimais lyg tyčia stovėjo tuščias namas prie prūdo, kur buvo galma sujungti du giminės medžius :D Su kitais mažvaikiais ten  šmirinėjom, kas žino, gal ir sukliudėm plunksneles pakedenti, juk piktai į mus dėbčiojo. Manęs, dvylikametės,  jokie rūpesčiai nekamavo, aš naglai dorojau savo konditerinę meilę iš pirmo žvilgsnio- šakotį. O pagrindinė herojė filme spirga kaip ant žarijų- šermenyse pasirodo jos sugar daddy, o paskui dar ir žmona su vaiku. Nesusipratimai, įtampa, stresas, melai lenda į paviršių. Taigi žiūrėkite visi, kurie esat buvę giminės dramų/ gėdų liudininkai, o gal net dalyviai, žiūrėk, dar nostalgija užplūs :D


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą